میثم صادقی

بورسیران

کارفرما : آقای امیری معمار : میثم صادقی سال طراحی : 1390 سال ساخت : 1390 متراژ : 555 متر مربع