میثم صادقی

جامه سمین

کارفرما : آقای نوربخش معمار-مجری : میثم صادقی سال طراحی : 1391 سال ساخت : 1391-92 متراژ : 58مترمربع