میثم صادقی

رستوران ایران مال

کارفرما : آقای میرزا مهر معمار : میثم صادقی سال طراحی : 1397 متراژ : 2410 متر همکاران طراحی : ساناز جدی