میثم صادقی

سفارت اتریش

نظارت و اجرا : میثم صادقی سال طراحی : 1385 سال ساخت : 1397 متراژ : 950متر مربع