میثم صادقی

عسگریان

کارفرما : آقای حاج محمدی معمار-مجری : میثم صادقی سال طراحی : 1382 سال ساخت : 1382-83 متراژ : 6000 مترمربع