میثم صادقی

مسکونی ارکیده

کارفرما : آقای جعفری معمار : میثم صادقی متراژ : 10000 متر مربع