میثم صادقی

مسکونی خدا مراد

کارفرما : آقای عامری نظارت و اجرا : میثم صادقی سال طراحی : 1384 سال ساخت : 1385 متراژ : 2700 متر مربع