میثم صادقی

نوکیا

کارفرما : آقای ابریشم چی معمار-مجری : آقای صادقی سال طراحی : 1381 سال ساخت : 1381-82 متراژ : مترمربع 2500