میثم صادقی

پروژه تختی

کارفرما : آقای رفتاری معمار-مجری : میثم صادقی سال طراحی : 1378 سال ساخت : 1378-79