میثم صادقی

کافی شاپ باغ دیدار

کارفرما : آقای میرزا مهر معمار : میثم صادقی سال طراحی : 1397 سال ساخت : 1397 متراژ : 241 متر مربع همکاران طراحی : ساناز جدی