میثم صادقی

کیتارو

کارفرما : دانیال زاده معمار-مجری : میثم صادقی سال طراحی : 1395 سال ساخت : 1395-96 متراژ : 1350مترمربع