میثم صادقی

بزرگ, تجاری, ساخته شده

روما سنتر

تجاری, ساخته شده, متوسط

فروشگاه عالیجناب کامرانیه

تجاری, ساخته شده, متوسط

فروشگاه عالیجناب زعفرانیه

بزرگ, در دست طراحی, مسکونی

برج نیاززاده

ساخته شده, متوسط, نمایشگاه

نمایشگاه سنگ درین