میثم صادقی

ترامونتینا

کارفرما : آقای علی بهشتی معمار-مجری : میثم صادقی سال طراحی : 1387 سال ساخت : 1387-88 متراژ : 300مترمربع