میثم صادقی

رستوران باغ دیدار

کارفرما : آقای میرزا مهر معمار : میثم صادقی سال طراحی : 1397 سال ساخت : 1397 متراژ : 455 متر مربع همکاران طراحی : ساناز جدی