میثم صادقی

روما سنتر

کارفرما : آقای دانیال زاده معمار : میثم صادقی سال طراحی : 1393 سال ساخت : 1394 متراژ : 11782 متر مربع