میثم صادقی

سزار

کارفرما : آقای قاسمیان معمار-مجری : میثم صادقی سال طراحی : 1390 سال ساخت : 1390-91 متراژ : 33مترمربع