میثم صادقی

شوروم ایگال در قیطریه

کارفرما : شرکت ایگال معمار : میثم صادقی سال طراحی : 1395 سال ساخت : 1397 متراژ : 528متر مربع