میثم صادقی

میلاد نور

کارفرما : آقای مناجاتی نظارت و اجرا : میثم صادقی سال طراحی : 1382 سال ساخت : 1385 متراژ : 3100 متر