میثم صادقی

نمایشگاه ایگال

کارفرما : شرکت ایگال معمار : میثم صادقی سال طراحی : 1394 سال ساخت : 1394 متراژ : 363 متر مربع