میثم صادقی

پروژه آقای حاجی محمدی

کارفرما : آقای حاجی محمدی نظارت و اجرا : میثم صادقی سال طراحی : 1385 سال ساخت : 1387 متراژ : 2008متر مربع