میثم صادقی

گالری پردیس

کارفرما : آقای خداداد معمار : میثم صادقی سال طراحی : 1391 سال ساخت : 1393 متراژ : 76.6متر مربع